ТАБАКОВ, ТАБАКОВА & ПАРТНЬОРИ

TTP е създадено през 2006 г. в отговор на изискванията на новия Закон за адвокатурата. Независимо от това, дружеството има зад гърба си повече от 25 години опит в сферата на юридическите услуги, тъй като е правоприемник на практиката и клиентите на Интерлекс Консулт ООД.

Практиката на TTP е изградена на базата на опита на четири поколения адвокати с общ юридически стаж от над 80 години. Дружеството е представител на юридическа традиция, която трудно намира аналог на пазара на правни услуги в България. Същевременно TTP има амбицията да бъде иновативна, креативна, бизнес ориентирана и бързо развиваща се правна кантора.

Като бутикова кантора, TTP предлага уникална комбинация от високо професионално ниво на юридическите услуги и лично внимание към клиентите. Адвокатите ни работят в тясна връзка с клиентите и ценят постигнатите взаимоотношения, защото вярваме, че личният контакт и внимание са от изклчючителна важност за постигането на добри резултати.

Целта ни е не просто да констатираме наличието на правен проблем, но и да разработим и предложим на клиентите ни цялостни, ефективни и съобразени със спецификата на конкретни бизнес решения. Ние сме на разположение винаги, защото знаем, че има въпроси, чието решаване не търпи отлагане.

TTP предлага широк набор от правни услуги. Основните ни дейности са: Данъчно право и Представителство по данъчни дела, Интелектуалната собственост; Процесуално представителство и Арбитраж, Конкуренция и Антитръст, Търговско право; Банки и Финансови услуги.

TTP е член на Парлекс, международна мрежа от 30 независими правни кантори, специализиращи в областта на търговското право. Парлекс предлага бърз достъп до 150 адвокати в 27 страни, като по този начин осигурява достъп на бизнеса до възможно най-добро правно обслужване.

Защо да изберете TTP?

  • Ние предлагаме висококачествени услуги в редица области на правото
  • Практиката ни е показала, че имаме висока успеваемост при практическото прилагане на съветите ни
  • Цените на предлаганите от нас услуги са конкурентни
  • Предлагаме услуги на различни езици
  • Разполагаме с широк обхват международни контакти и партньори във всички области на правото.