TTP предлага услуги в областта на дружественото право още от възстановяването на този отрасъл през 1991г. Адвокатите ни предоставят пълен набор от правни услуги по всякакви дружествени въпроси, пред които са изправени клиентите ни. Нашите услуги включват:

  • Консултации при избора на вид дружество
  • Учредяване и регистрация
  • Уреждане на отношенията между съдружници/акционери
  • Уреждане на отношенията между дружествата и техните управители, директори и служители
  • Назначаване на прокуристи, търговски представители, дистрибутори, агенти;
  • Корпоративно преструктуриране
  • Общи дружествено-правни консултации и планиране
  • Преструктуриране на дългове и капитал
  • Ликвидация
  • Несъстоятелност

   

  Сливания и придобивания

  Специализацията ни в дружествено и данъчно право, защита на конкуренцията и интелектуална собственост, ни помогна да развием богата практика в областта на сливанията и придобиванията. Когато работим по такива проекти, нашите екипи проучват и консултират клиентите по всички аспекти на планираната сделка, включително:

  • Подготвяне и администриране на бази данни
  • Извършване на правен и данъчен дю дилиджънс
  • Консултации и избор на структура на сделката, включително учредяване на дружества със специална цел (SPV), както и комуникиране с директори и доверени лица
  • Изготвяне, анализ, водене на преговори и съгласуване на договори за покупко-продажба на дялове/акции, споразумения между съдружниците/акционерите и други договори и документи, свързани със сделката
  • Сътрудничество с финансови консултанти и комуникация с всички страни по сделката и техните консултанти
  • Данъчни аспекти на сделката
  • Получаване на разрешение за концентрация и на други разрешения и одобрения от регулатори

   

  В TTP разчитаме на задълбочени и постоянно обновяващи се познания по всички въпроси, свързани със сливания и придобивания. Практиката ни в тази област включва редица сделки от почти всички икономически сектори, сред които продажбата на банки, застрахователи или други финансови институции, телекомуникационни дружества, доставчици на услуги, производители на кафе, производители на млечни продукти, дружества за бутилиране на вода, производители на сладкарски изделия, търговци на коли, футболни клубове, хотели и пр.

  Инвестиции на „зелено”

  Една от важните области на дейността ни е комплексното структуриране и осъществяването на инвестиции на „зелено” от правна и данъчна гледна точка. Услугите ни включват, наред с всичко друго, съдействие в рамките на регистрационни и лицензионни процедури, услуги във връзка със сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти и получаване на сертификат за клас инвестиция съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

  Сред най-големите ни проекти в тази сфера са проект за търговия с нефт, проект за търсене и проучване на газ, вериги магазини за продажби на едро, голф курорт и др.

  Търговски сделки

  Екипът ни съветва по структурирането и договарянето на търговски сделки, включително договори за продажба и дистрибуция, кредитни споразумения, наем, лизинг, договори за сътрудничество и споразумения за съвместна дейност.