Важна информация

Уважаеми клиенти, Както вероятно ви е станало известно, в България бяха регистрирани редица случаи на COVID 19. С оглед да се предотврати разпространението на инфекцията и за да защити здравето и живота на своите граждани, Народното събрание с решение от 13 март 2020 г. обяви извънредно положение в страната. И въведоха строги мерки върху извършването на редица търговски дейности, ограничения в придвижването през границите и движението на хора без разумна причина.

В тази безпрецедентна ситуация, нашите офиси ще останат отворени и ще продължат да осъществяват дейността си, като голяма част от адвокатите и служителите ни ще продължат да работят от техните домове. Персоналът ни е добре оборудван, за да продължи да работи дистанционно. Към настоящия момент нямаме основание да считаме, че извънредното положение в страната ще се отрази на качеството на нашите услуги.  Предоставяйки правна помощ и съдействие на нашите клиенти в тези тежки времена ще бъде наш приоритет, заедно с превенцията и защитата на здравето и сигурността на нашите семейства, персонал и клиенти.

Съобразно инструкциите на Правителството, ние уведомяваме клиентите си че от днес, 16 март 2020р няма да организираме срещи с клиенти в нашите офиси до 23 март 2020 включително, освен в извънредни случаи, които трябва предварително да бъдат адресирани до нашите офиси по имейл office@tabakovi.bg  и които ние ще разгледаме незабавно и ще отговорим съответно по телефон или имейл. Съответно, вие можете да потърсите адвокат Милена Табакова, управляващ съдружник, на нейния личен мобилен телефон + 359 888 506020 или Тодор Табаков, съдружник, на неговия личен мобилен телефон + 359 888 632250, за да обясните спешния въпрос и да дискутирате необходимите действия, които следва да бъдат предприети.

Бъдете сигурни, че АД „Табаков, Табакова и съдружници“ ще предприеме всякакви разумни действия, за да защити вашите легитимни права и интереси в тази безпрецедентна форсмажорна ситуация.

Ние ще ви държим в течение на всяка промяна в обявеното извънредно положение и се надяваме положението да се подобри скоро, за да можем да се върнем към нормалното осъществяване на нашата дейност.