Табаков, Табакова и съдружници консултира продажбата на „Обединена млечна компания“ ЕАД

Екип от адвокати от адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“, воден от адв. Тодор Табаков и адв. Васил Руйков, успешно консултираха и съдействаха на продавача

Read More »

Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България

Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България

Read More »

Александър Стефанов се присъедини към Табаков, Табакова и съдружници

С удоволствие съобщаваме, че Александър Стефанов се присъедини към екипа на Адвокатско дружество Табаков, Табакова и партньори като старши сътрудник. Завършил Софийския университет „Св. Климент

Read More »

След осем години в съда Табаков, Табакова и Съдружници най-накрая спечели ключово дело за нарушение на правото върху търговска марка

Това вероятно е първото решение на Върховния касационен съд (ВКС) относно паралелен внос след приетите от него тълкувателните решения от 2009 г. и 2012 г. по този въпрос, а именно – Тълкувателно решение № 1/15.06.2009 г. и Тълкувателно решение № 1/11.05.2012 г.

Read More »

Становища по Закона за изменение и Допълнение на Закона за марките и географските означения

Управляващият съдружник Милена Табакова и адв. Христо Райчев публикуваха становища по Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Read More »

Съдът каза „НЕ“ на едностранно увеличение на лихвите по договор за кредит между българска банка и кредитополучател търговско дружество

TTP успешно защити свой клиент търговско дружество по дело срещу водеща българска банка, част от международна група, която едностранно бе увеличила уговорения лихвен процент по сключен договор за кредит.

Read More »

Нов Закон за марките и географските означения

На 17.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения. Новият закон въвежда вероятно най-мащабните промени в областта от 2011 г. насам и още преди влизането си в сила даде повод за интензивни дискусии сред професионалните среди.

Read More »

practices

Contacts