Съдът каза „НЕ“ на едностранно увеличение на лихвите по договор за кредит между българска банка и кредитополучател търговско дружество

TTP успешно защити свой клиент търговско дружество по дело срещу водеща българска банка, част от международна група, която едностранно бе увеличила уговорения лихвен процент по сключен договор за кредит.

Подобни спорове, по които кредитополучател е юридическо лице, обикновено се разрешават от съдилищата в полза на банките кредитодатели. Решението по делото, водено от нас, е един от първите случаи, в които съдът се произнася в полза на кредитополучател юридическо лице, вследствие на което банката е осъдена да върне неоснователно събраната по договора за кредит лихва.